©2018 JAM Vehicles Limited
All rights reserved

Mouse Scroll
EU Project

JIVR - smart, chainless, folding bike with electric support

This project concerns industrial research and development towards the design and production of a new significantly improved product in the form of an intelligent, chainless, folding bicycle powered by electric assistance. The project was divided into three stages: two stages of industrial research and one stage of development activities. As part of the research work, the first two stages will focus on analytical calculations, computer simulations and laboratory tests. The third stage, focused on development, includes the further enhancement of current solutions. The work is designed to support the work completed in the research stage, and data from field tests of the pilot series of bikes will be collected and analysed.

Implementation of the project will have a positive impact on the applicant’s development, significantly strengthening its competitive advantage by expanding the offer with an improved new product with new functionalities combined in one product that significantly outperforms competitive technologies.

Projekt UE

JIVR - inteligentny, bezłańcuchowy, składany rower ze wspomaganiem elektrycznym

Projekt dotyczy badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad opracowaniem nowego znacząco ulepszonego produktu w postaci inteligentnego, bez łańcuchowego, składanego roweru ze wspomaganiem elektrycznym. Projekt został podzielony na trzy etapy: 2 etapy badań przemysłowych oraz jeden etap prac rozwojowych. W ramach prac badawczych w pierwszych dwóch etapach przeprowadzone zostaną obliczenia analityczne, badania komputerowe – symulacyjne oraz badania laboratoryjne. Etap prac rozwojowych obejmuje dalszy rozwój opracowanych rozwiązań w kierunku zwiększenia wypracowanych parametrów na etapie badawczym gdzie wsparciem będą testy terenowe pilotażowej serii rowerów i zebrane w ich wyniku wnioski.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój wnioskodawcy znacząco wzmacniając jego przewagę konkurencyjną poprzez poszerzenie oferty o znacząco ulepszony nowy produkt o nowych funkcjonalnościach które skupione w jednym produkcie znacząco przewyższają technologicznie rozwiązania konkurencyjne.